Bestuursmededelingen November

Bestuursmededelingen November

23 november 2020 19:15


Beste leden van V.V. Handel

Het is alweer even geleden en dus tijd om van ons te laten horen.
Dat het momenteel een vervelende tijd is, zeker voor de 18+, moge duidelijk zijn.

Dat we het voetbal missen is inmiddels ook duidelijk, ff bijkletsen langs de lijn, de kleedkamer humor, de wedstrijden en trainingen en natuurlijk de 3e helft. Heel jammer maar het zit er voorlopig nog niet in. Alleen samen en met elkaar krijgen we dit vervelende virus onder controle.

Gelukkig kunnen onze junioren nog wel een balletje trappen, zij mogen iedere week gaan trainen en ook worden er onder elkaar nog kleine partijtjes gespeeld. Op deze manier kunnen we de jeugd gezond en enthousiast houden voor het spelletje.

Ondanks de afgeslankte activiteiten op d`n Eikenwal zijn we als bestuur wel met van alles bezig en willen we graag  een aantal zaken onder de aandacht brengen.

VV Handel heeft als streven een leuke voetbalvereniging te zijn. Een vereniging waar middels plezier naar sportieve prestaties gestreefd wordt. Naast het voetbal zijn de sociale contacten en gezelligheid een belangrijke reden om bij VV Handel te willen horen. De basis hiervoor is gelegd in de cultuur van de club. Normen en waarden die bijna als vanzelfsprekend worden gehanteerd met respect voor elkaar. Dat dit bestaat is toe te schrijven aan de sociale veiligheid en controle die er heerst binnen onze club. Hier zijn alle leden en vrijwilligers verantwoordelijk voor. Zie je dat er rondom een activiteit van V.V. Handel sprake is van ongewenst gedrag, dan verwachten we van een ieder om hier tegen op te treden.

Daarom hebben wij Vertrouwens Contact Personen (VCP) aangesteld. Mocht het zo zijn dat je te maken krijgt met ongewenste gedragingen (hetzij bij jezelf of indien je dit opmerkt bij een ander lid),dan kun je één van de VCP’s hierover vertrouwelijk benaderen. Uiteraard nadat je geprobeerd hebt om het probleem via de gebruikelijke kanalen op te lossen.

De VCP’s zijn: Geesje Bexkens, Sanne Smits en Paul Geerts.
Mocht je iets willen melden kan dat bij één van de bovengenoemde personen, zowel persoonlijk of via de mail vcp@vvhandel.nl.

Zoals eerder aangekondigd zullen we binnenkort van iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gaan vragen. Hierin gaat de voetbalvereniging faciliteren. Hierover zal later meer gecommuniceerd gaan worden.

Onlangs hebben we van de Rabobank het bericht ontvangen dat we vanuit de RaboClubSupport campagne een bedrag van € 874.36 overgemaakt krijgen.
Dit bedrag komt ten goede aan een luchtkussen voor de junioren.
Het doet ons deugd dat er zovelen een stem hebben uitgebracht, namens het Bestuur willen we iedereen daar hartelijk voor bedanken.

De competitie voor de senioren en vrouwen zal pas in januari ‘21 op zijn vroegst hervat worden. Wellicht dat de selectie binnenkort in aangepaste vorm gaat trainen.

De kantine zal tot die tijd ook dicht moeten blijven en dat betekent dat een aantal activiteiten, zoals het darttoernooi, niet door kunnen gaan.
Ook het jaarlijkse genodigdenfeest heeft helaas niet door kunnen gaan, natuurlijk willen we alle vrijwilligers toch bedanken, en wie weet….volgt er nog iets??

Ieder jaar hebben we de algemene jaarvergadering in de maand oktober.
Tijdens deze vergadering wordt het voetbaljaar 2019-2020 vastgelegd.
We hebben overwogen om de vergadering op een digitale manier te organiseren echter toch besloten om deze te verplaatsen.
De algemene jaarvergadering gaat plaatsvinden op 21 januari we zullen te zijner tijd, afhankelijk van de maatregelen, bekijken of dit fysiek en/of digitaal kan.

Verder zitten we momenteel in de onderzoeksfase voor het wel/niet realiseren van een afdak aan onze accommodatie. Hierover zal tijdens de algemene jaarvergadering nader worden gecommuniceerd.

We hopen dat je met deze mededelingen weer enigszins op de hoogte bent. We zitten niet stil evenals onze junioren, trainers en overige vrijwilligers.
Het zou fijn zijn als in januari het balletje weer gaat rollen, tot die tijd houden we ons keurig aan de maatregelen en genieten we van alle andere activiteiten.
Namens het bestuur wensen we allen veel gezondheid toe.

 

Met sportieve groeten,

 

Bestuur V.V. Handel

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!