Corona richtlijnen V.V. Handel

Corona richtlijnen V.V. Handel

22 augustus 2020 9:45


We zijn inmiddels met enkele teams alweer begonnen aan de voorbereidingen richting het nieuwe seizoen.
Uiteraard gaat V.V. Handel zorgvuldig om met de corona situatie en bijbehorende regels. Hierbij
volgen we zoveel mogelijk de richtlijnen die door het RIVM, de KNVB en de Gemeente Gemert-Bakel
worden opgelegd.
Algemeen geldt dat we allemaal ons gezonde verstand moeten gebruiken om weer zo
normaal mogelijk van voetbal te kunnen genieten. De belangrijkste afspraak daarbij is zonder meer
dat mensen die klachten hebben niet naar het sportpark komen.

Hoewel in de voorbije maanden een aantal versoepelingen zijn doorgevoerd gelden nog altijd stringente corona-maatregelen. We hebben vanuit V.V. Handel een protocol opgesteld waarin we de “spelregels” omschrijven omtrent het bezoek van kantine, kleedkamers, trainingen en wedstrijden. 
Een oproep aan alle leden c.q. bezoekers om deze voorafgaand goed door te nemen. 

Kantine:

 • Ten eerste: volwassenen, houd te allen tijde 1,5 meter afstand.
 • Bij binnenkomst van de kantine wordt u de mogelijkheid geboden uw handen te desinfecteren. Wij vragen u dan ook dit te doen.
 • Tevens liggen hier aanwezigheidsregistratieformulieren klaar, we verzoeken u deze in te vullen en in de betreffende “brievenbus” te deponeren.
 • Beperk je bezoek binnen aan de kantine zoveel mogelijk. Waar mogelijk consumeer je buiten op de aangegeven locaties.
 • Hierbij gelden uitsluitend zitplekken binnen en buiten. En bewaak hierbij te allen tijde de onderlinge afstand. Het is enkel toegestaan in de kantine te verblijven wanneer u een vaste zitplaats heeft en het registratieformulier getekend heeft.
 • Bestellingen kunnen per tafel c.q. team door één persoon worden geplaatst en opgehaald.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Per toiletruimte geldt een maximum van twee personen.
 • De club zal zoveel mogelijk faciliteren om het haar bezoekers gemakkelijker te maken aan deze voorschriften te voldoen.
 • Volg te allen tijde de instructies op van het kantinepersoneel.

 

Kleedkamers:

 • Ten eerste: volwassenen, houd te allen tijde 1,5 meter afstand.
 • Bij de entree van de kleedkamers wordt u de mogelijkheid geboden uw handen te desinfecteren. Wij vragen u dan ook dit te doen.
 • Op iedere deur van de kleedkamers is aangegeven hoeveel volwassenen zich maximaal in deze ruimten mogen bevinden. Dit geldt ook bij eventuele besprekingen. Mocht dit hinder opleveren, dan biedt een bespreking op het veld wellicht uitkomst.
 • Probeer zo snel mogelijk te douchen zodat de kleedkamers niet langer bezet zijn dan nodig.
 • Volg te allen tijde de instructies op van de conciërge.

 

Trainingen:

 • Besloten is dat de jeugd tot nader order nog geen gebruik kan maken van de kleedlokalen. Dit heeft een aantal redenen. De club is verplicht om na iedere training de kleedlokaken, deurklinken, trainingsmaterialen etc. volledig te ontsmetten. Daar is in de komende weken nog onvoldoende capaciteit aan menskracht voor. Ten tweede moeten de senioren- en damesteam(s) vanwege de 1,5m-maatregel gebruik maken van meerdere kleedlokalen per team. Daardoor zijn er te weinig kleedlokalen beschikbaar. Daarom een oproep aan de jeugd: blijf omgekleed naar het sportpark komen.
 • Er mag wel gebruik gemaakt worden van de toiletten bij de kleedaccommodatie.
 • Trainingsmaterialen zoals hesjes en hoedjes zijn gewoon beschikbaar. Graag zo beperkt mogelijk gebruik maken van hesjes.
 • De gebouwen graag zo min mogelijk betreden en in ieder geval de 1,5 m regel in acht nemen.
 • Publiek (= ouders/verzorgers) is tijdens de trainingen niet welkom. Ouders kunnen kinderen afzetten voorafgaand aan de training en ophalen na afloop, op 1,5 meter afstand van elkaar.

 

Wedstrijden:

De teams kunnen zelf bepalen hoe om te gaan met het gebruik van de kleedkamers en de rit naar de uitwedstrijd, maar dienen wel rekening te houden met onderstaande zaken:

 • De teams mogen in hun kleedkamer omkleden en douchen, met inachtneming van de 1,5m regel
 • De teams bepalen zelf of ze in 2 of 3 groepen gaan omkleden en/ of douchen
 • Het aantal mensen in de kleedkamers zoveel mogelijk beperken, dus alleen relevante personen (laat geblesseerde spelers, en wisselspelers zoveel mogelijk buiten).
 • Beperk het kleedkamerbezoek zoveel mogelijk en hou het zo kort mogelijk.
 • Niet met meer dan vier mensen in een auto naar uitwedstrijden, dat is inclusief de chauffeur. Het is verder aan te raden om een mondkapje op te zetten tijdens de rit.
 • De besprekingsruimte zoveel mogelijk mijden. Bij gebruik de onderlinge afstand zo groot mogelijk houden en alleen wedstrijdselectie en trainers/leiders in deze ruimte.
 • Teams houden zelf de 1,5 meter in acht bij de warming up, de wedstrijden (ook in en rond de dug-out), maar ook in de rust en na afloop van de wedstrijd.
 • Waar mogelijk blijft het team na de warming up op het veld, om direct aan de wedstrijd te beginnen
 • Waar mogelijk blijft het team in de rust op het veld
 • Beperk zoveel mogelijk de contactmomenten zoals bij het vieren van een doelpunt of bij een wissel
 • Toeschouwers bij wedstrijden zijn wel toegestaan mits 1,5 meter in acht genomen. Verdeel je rondom het veld maar buiten de afrastering.
 • Spelers van 18 jaar en ouder moeten 1,5m afstand nemen van elkaar in de dug-out en kleedlokalen. Voor bij de dug-outs worden extra stoelen beschikbaar gesteld welke het team zelf kan meenemen.
 • Belangrijk! Vanwege de coronamaatregelen kan het gebeuren dat wedstrijden (zowel uit als thuis) naar een ander tijdstip of zelfs een andere dag verplaatst moeten worden. Dit om zoveel mogelijk wedstrijden mogelijk te maken. Daarbij kunnen ook de vrijdag- en zaterdagavond of zondagmiddag benut worden. Dit gebeurt in dat geval zonder overleg met de teams, het is gezien de situatie onmogelijk om met afzonderlijke wensen van teams rekening te houden. Zodra het totale programma bekend is, bekijken de wedstrijdsecretarissen of noodzakelijke verschuivingen doorgevoerd moeten worden.
 • Er worden geen bidonrekken beschikbaar gesteld vanuit de vereniging. Iedereen moet voor haar/zijn eigen bidon zorgen.
 • Er worden geen waterzakken beschikbaar gesteld.
 • Als het omwille van het programma noodzakelijk is, wordt aan onze thuisspelende teams gevraagd om thuis om te kleden en te douchen. Een en ander is ook afhankelijk van het feit of er versoepelingen zullen plaatsvinden. Dit zal dan te allen tijde via de leidersapp kenbaar worden gemaakt.

 

Scheidsrechters:

 • Aan scheidsrechters het verzoek om zelf de vlaggen na afloop van de wedstrijd te ontsmetten. Ontsmettingsmiddel zal door onze vereniging beschikbaar worden gesteld.
 • De scheidsrechters schudden geen handen en houden gesprekken met assistenten zoveel mogelijk buiten.
 • Verder het advies om de spelerspas controle uit te voeren voor de warming-up.


Bovenstaande richtlijnen zijn een aanvulling op de richtlijnen van overheid en RIVM. Een belangrijk advies willen we hier nog even herhalen: als je gezondheidsklachten hebt die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus: blijf dan thuis en kom niet naar het sportpark om zo het risico op verspreiding zo veel als mogelijk tegen te gaan.

Samen gaan we proberen om de start van de trainingen en voorbereiding op het nieuwe seizoen zo goed mogelijk vorm te geven. Dat zal van ons allemaal de nodige creativiteit en flexibiliteit vergen, maar in mei en juni hebben we laten zien dat het ongetwijfeld goed gaat komen. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de richtlijnen, zowel vanuit overheid/RIVM als bij de club, altijd veranderen, maar dan laten we dat meteen via de bekende mediakanalen aan jullie weten.

Onderstaand nog een aantal korte instructies:

 • Geforceerd stemgebruik is langs lijn niet toegestaan
 • Publiek bij wedstrijden is weer welkom (let op: 1,5m)
 • Maximaal 250 toeschouwers op het sportpark.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van het sportpark.
 • Vanaf 13 jaar adviseren we een mondkapje te dragen wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.


Namens bestuur, kantinepersoneel en conciërges bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Verdere en de volledige informatie is te vinden via onderstaande links:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!