André School Erelid & Ton van Hoof Lid van Verdiensten

Zoals gebruikelijk vond op 1 januari de nieuwjaarsreceptie van V.V. Handel plaats in de kantine op
d’n Eikenwal. Vele bezoekers en leden maakte van de gelegenheid gebruik om elkaar de hand te
schudden en te toosten op het nieuwe jaar.

Aan het begin van de middag nam voorzitter Niels van Zon de microfoon ter hand voor een korte
terugblik op 2018 waarin stil werd gestaan bij het overlijden van Anna van Loon (Erelid), Maria
Stemerdink (Oud-kantinebeheerster) en Gerrit Bexkens (Lid en vrijwilliger).

Ook een woord van dank ging uit naar alle vrijwilligers, die de pijlers vormen van onze club. Met
name werden de activiteiten van de dinsdag- en vrijdagochtendploeg belicht. Daarnaast roemde de
voorzitter alle nevenactiviteiten die door diverse commissies zijn georganiseerd. Tevreden werd
teruggeblikt op de prestaties van alle junioren- en seniorenteams. Waarin onze JO10-1G zelfs
kampioen is geworden tijdens de voorjaarscompetitie.

Namens de club van 50 nam Rob Manders de microfoon over en maakte de nieuwe
bestedingsdoelen bekend. In het jaar 2018 heeft de opbrengst van de Club van 50 de werkgroep
Social Media kunnen voorzien van 2 tv schermen waarop via sportlink de actualiteiten,
wedstrijdprogramma’s en standen kunnen worden weergegeven. Het jaar 2019 heeft de Club van 50
een nieuw bestedingsdoel, namelijk de aanschaf van smartgoals. Deze interactieve training methode
maakt gebruik van oplichtende doeltjes waar doorheen passen, gedribbeld en gerend kan worden,
waarna het volgende doeltje oplicht. Hierdoor train je je wendbaarheid, de handelingssnelheid,
kijkgedrag, teamspel etc. En zal voor zowel senioren als junioren en mini's toegankelijk zijn!
Naast de inbreng van de Club van 50 is ook een bedrag beschikbaar gesteld door de onlangs
overleden Gerrit Bexkens, welke de club V.V. Handel en bovenal de junioren een warm hart
toedroeg.

Vervolgens werden door de voorzitter een 16-tal jubilarissen in het zonnetje gezet vanwege hun
jarenlange lidmaatschap:
25 jaar lid: Guus Janssen, Erik Michiels, Johan v/d Ven, Hennie van Lieshout en Harrie v/d Velden
40 jaar lid: Twan Graat, Enrico v/d Elsen, Marcel van Dijk, Jan van Gaal, Ivo Hermkens en Martijn van Velsen
50 jaar lid: Bert School, Benny v/d Elsen en Henk Kanters
60 jaar lid: Nico van Eldonk
70 jaar lid: Jo Hermkens

Als klap op de vuurpijl werden na het huldigen van de jubilarissen ook nog eens één vrijwilliger
benoemd tot “Lid van verdienste” en één vrijwilliger benoemd tot “Erelid”:

Ton van Hoof (Lid van Verdienste)
Als voetballer actief geweest in voornamelijk Handel 6. Als vrijwilliger een enorme staat van dienst. 2
jaar jeugdleider, 1 jaar bij de feestcommissie, 4 jaar als conciërge, 6 jaar als bestuurslid, 4 jaar als
Seniorenscheidsrechter, 6 jaar als Seniorenleider, en momenteel al 11 jaar en nog steeds lid van de
Sponsorcommissie. Deze persoon is echt de kartrekker binnen deze commissie, en haalt verreweg de
meeste contracten binnen. En dat is best bijzonder te noemen, als je weet dat hij altijd de hele week
weg is als internationaal vrachtwagenchauffeur. Daarom is het mooi dat hij toch nog steeds
belangrijk vindt om als vrijwilliger actief te blijven binnen onze vereniging. Enorm betrokken bij de
vereniging, en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken.

André School (Erelid)
Een echt clubmens, maar op zondag altijd heel zenuwachtig wat het eerste elftal gaat doen. Na de
wedstrijd regelmatig schenker van pitchers bier. Als vrijwilliger een enorme bijdrage aan onze
vereniging geleverd. 1 jaar als Seniorenleider, 1 jaar als Conciërge, 1 jaar als Jeugdleider, 1 jaar als
kantinebeheerder (in die tijd kende we nog geen sluitingstijden), 5 jaar bij het Clubblad, 15 jaar als
bestuurslid en al 38 jaar en nog steeds lid van de onderhoudscommissie. Dat het terrein en de
elden er altijd goed bijliggen, en er altijd strakke witte lijnen op onze speelvelden staan, is mede zijn
verdienste. Zeer kritisch over het maaien van de velden, en ondanks dat onze velden op donderdag
worden gemaaid is hij zelf nog regelmatig op de vrijdag actief om dat nog eens kritisch over te doen!


Deze vrijwilliger is sinds 1 januari 1995 Lid van Verdienste, maar vanwege zijn uitzonderlijke staat
van dienst hebben wij als bestuur gemeend hem te moeten benoemen tot Erelid van onze vereniging.

Nadat alle jubilarissen met een of meerdere anekdotes in het zonnetje waren gezet sloot voorzitter
Niels van Zon af met de woorden: “Ik wens onze vereniging een sportief, succesvol en ook gezellig
jaar toe en jullie allen persoonlijk een voorspoedig en gelukkig 2019. En ik zou zeggen voor 2019:
"Leef je mooiste leven!”

Speciale_Jubilarissen.jpeg

Jubilarissen.jpeg