Algemene jaarvergadering 2018

Ter voorbereiding van de Algemene Jaarvergadering van a.s. donderdag (25-10) publiceren we hierbij alvast het jaaroverzicht, notulen van de algemene ledenvergadering en de agenda.

Hieronder de betreffende documenten:

Jaaroverzicht_2017-2018.pdf
Notulen_Ledenvergadering_2018-04-05.pdf
Agenda_jaarvergadering_25-10-2018.pdf

Gelieve deze alvast door te nemen.

Alvast dank en tot donderdag.