Procedure gele en rode kaarten

Gele kaarten
Spelers in de A categorie (Handel 1) die een gele kaart ontvangen, krijgen een KNVB-boete van € 13,80 (jeugd € 6,20). Deze boete wordt door VV Handel bij de speler geïnd. Na de vierde gele kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Hierna volgt bij iedere nieuwe gele kaart direct een wedstrijd schorsing.

Spelers in de B categorie (alle overige teams) krijgen bij een gele kaart direct een tijdstraf van 10 minuten. Krijgt een speler de tweede gele kaart in één wedstrijd moet hij speelveld definitief verlaten. Alle gele kaarten worden bij de B-categorie op het wedstrijdformulier vermeld als tijdstraffen. Hiervoor ontvangen de spelers geen geldboete en er volgt ook geen schorsing.  

Rode kaarten
Spelers die een directe rode kaart ontvangen (zowel a als B categorie), krijgen een KNVB-boete van € 21,80 (jeugd € 12,40). Deze boete wordt door VV Handel bij de speler geïnd. Na een directe rode kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Daarna bepaalt de KNVB-tuchtcommissie de uiteindelijke straf.

Schikkingsvoorstel bij directe rode kaart
Met ingang van het seizoen 2010-2011 voert de KNVB voor het gehele amateurvoetbal het schikkingsvoorstel in bij de strafoplegging na een directe rode kaart. Na de wedstrijd hoeven dus geen formulieren (de befaamde gele en blauwe formulieren) meer te worden ingevuld. Pas na ontvangst van het schikkingsvoorstel kan een speler beslissen niet akkoord te gaan met het voorstel en alsnog een verweer in te dienen.

Samengevat:
1. Bij direct rood hoeft geen formulier ingevuld te worden.
2. De speler krijgt een schikkingsvoorstel.
3. Niet akkoord: speler moet zelf binnen 3 dagen verweer indienen. 

Het is belangrijk dat het wedstrijdformulier in geval van een directe rode kaart op maandag bij de KNVB is.

NB:
Digitale tuchtformulieren zijn te downloaden op: www.knvb.nl/tuchtzaken
Een ingevuld formulier kan als bijlage bij een e-mail gezonden worden naar: zuid2-tuchtzaken@knvb.nl

programma_senioren.gif

programma_junioren.gif

opstellingen_senioren.gif