Hoofdbestuur

  Bestuurssamenstelling  
  Niels van Zon Voorzitter bestuur@vvhandel.nl
    Sponsoring  
    Club van 50  
    Correspondenten  
       
  Ivo Hermkens Penningmeester  
    Kascommissie  
    Contributieverwerking  
    Ledenadministratie administratie@vvhandel.nl
       
  Rolf Bexkens Secretaris secretariaat@vvhandel.nl
    Contactpers. Vrouwen  
    Contactpers. Clubblad voetbalans@vvhandel.nl
    Contactpers. Website website@vvhandel.nl
       
  Jan van Gaal Wedstrijdsecretaris                   wedstrijdsecretariaat@vvhandel.nl
    Scheidsrechters  
    Afgevaardigde Jeugdbestuur  
    Vrijwilligersadministratie  
       
  Henk Janssen Vrijwilligerscoördinator  
    Voetbaltechnische zaken  
    Contactpers. sponsorcom.  
    Contactpers. onderhoudscom.  
       
  Eric Penninx Kantine  
       
  Pim Bexkens Social Media  
       
  Niels Biemens  Contactpers. Activiteitencommissie  
    Social Media